کارخانه‌های آرد فارس استاندارد است

ایسنا/فارس مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به وجود ۱۹ کارخانه تولید آرد، در این استان، گفت: همه این کارخانه‌ها به علاوه ۱۱ کارگاه‌ بسته بندی آرد، دارای تائیدیه استاندارد است.

مرتضی رهنما دوشنبه ۲۸ تیرماه به خبرنگاران با بیان اینکه آرد یکی از محصولات مشمول استاندارد اجباری است و تولید و عرضه آن باید با تاییدیه استاندارد انجام شود، افزود: اداره کل استاندارد براساس قوانین موجود، اقدامات نظارتی و پایشی خود را بر روند تولید و عرضه محصول آرد، به شکل مستمر انجام می‌دهد.

مدیرکل استاندارد فارس گفت: برای کنترل زنجیره تولید نان از کارخانه تا نانوایی گشت مشترک استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت و غله استان کار نظارت میدانی بر نانوایی‌های استان را در دستور کار قرار داده است.

رهنما ادامه داد: هدف از اجرای طرح بازرسی‌های مشترک از نانوایی‌های استان نظارت بر دستگاه‌های پخت نان و همچنین آرد مصرفی در نانوایی‌ها و نمک و سایر افزودنی‌های مورد استفاده در پخت نان است و همچنین کالیبره بودن ترازوهای مورد استفاده در نانوایی‌ها و استاندارد بودن دستگاه پخت نان از دیگر موارد مد نظر در این بازرسی‌هاست.

او افزود: در مرحله اول این بازدیدهای میدانی تعداد ۳۶ نانوایی در سطح شهر شیراز مورد بازرسی قرار گرفت. در این مرحله مشخص شد آرد و نمک مورد مصرف در تمام نانوایی‌ها مطابق استاندارد بوده و از ۴۳ دستگاه پخت نان ۴ دستگاه که حرارت را بصورت غیر مستقیم به نان منتقل میکند مطابق استاندارد اجباری دستگاه پخت نان بوده و سایر دستگاه‌ها که بصورت مستقیم حرارت را به نان می‌رسانند و مشمول استاندارد اجباری نیست و مورد استفاده قرار میگیرد.

رهنما با بیان اینکه ترازوهای مورد استاده در این بخش نیاز به انجام کالیبراسیون داشت که در دستور کار قرار گرفته است، از تداوم گشت‌های مشترک به صورت مستمر در سطح استان خبر داد.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید