شرکت‌های نفتی برنامه مدیریت زیست محیطی تدوین و ارائه کنند

ایسنا/بوشهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: فعالیت‌های نفتی در حوزه خشکی و دریا به‌طور معمول آلودگی‌هایی دارد که موجب آلودگی‌های آب و خاک و هوا می‌شود و رعایت ملاحظات زیست محیطی در جهت پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست ضروری است.

فرهاد قلی نژاد اظهار کرد: هر نوع فعالیت در طبیعت باید با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در جهت پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست باشد تا موجب خسارت به طبیعت و محیط زیست نشود.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های نفتی اعم حفاری چاه‌ها، بهره‌برداری و انتقال نفت و محصولات آن اگر بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و جلوگیری از اثرات نامطلوب باشد موجب آِلودگی‌های شدید در محیط زیست می‌گردد که وفق قوانین و مقررات باید ملاحظات زیست محیطی رعایت و ضمن ارزیابی زیست محیطی، باید اقدامات پیشگیرانه انجام و مجوزهای لازم قبل از هر گونه فعالیت از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: این استان نیز به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز باید در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این راستا همه شرکت‌های نفتی مستقر در استان ملزم شده‌اند برنامه مدیریت زیست محیطی خود را در راستای انجام الزامات و ملاحظات زیست محیطی و پیشگیری و رفع آلودگی‌های محیط زیست ارائه کنند که برنامه مدیریت زیست محیطی برخی شرکت‌ها تدوین و تصویب شده است و اقدامات آن در حال انجام است و سایر شرکت‌ها نیز در استان بوشهر در حال تدوین هستند.

به گزارش ایسنا، شایان ذکر است که در برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) با توجه به وضع موجود و آلاینده‌ها، راهکارهای اصولی رفع و کاهش و پیشگیری آلودگی‌ها پیش‌بینی و برنامه زمان‌بندی آن مشخص می‌شود و این برنامه از راهکارهای مدیریتی مطلوب در حفاظت از محیط زیست است.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید