رئیس گروه بازسازی ذخایر آبزیان شیلات خوزستان گفت: در راستای اهمیت مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع و پیشگیری از جرایم، صیادان متخلف، به رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی استان ملزم شوند.

رهاسازی بچه ماهی جایگزین جرایم قضایی صیادی/لزوم بازسازی ذخایر آبزیان خوزستان

 هومن مکوندی یکی از رسالت‌های حاکمیتی و قدمت‌دار اداره کل شیلات خوزستان را بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان دانست و گفت: در سراسر دنیا بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی به عنوان یکی از روش های مرسوم و شناخته شده مدیریت شیلاتی برای جبران کاهش ذخایر آبزیان و حفظ تنوع زیستی گونه ها مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان قرار دارد.

مکوندی در کارگاه آموزشی بازسازی و مدیریت ذخایر آبزیان در منابع  آبی که با حضور کارشناسان آبزی پروری  برگزار شد با اشاره به الزامات قانونی بازسازی ذخایر آبزیان در کشور تصریح کرد: بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آب های داخلی و دریایی سرزمینی براساس شرایط آب و هوایی سالیانه، وضعیت خشکسالی یا ترسالی، حجم آب در منابع آبی، برآورد صید، گونه آبزیان صید شده، تلاش صیادی، تعداد صیادان، اشتغال آنها، میزان تکثیر آبزیان آب شیرین و شور در مراکز شیلاتی برنامه ریزی می شود.

وی از جمله عوامل کاهش ذخایر آبزیان را صید بی رویه توسط جوامع صیادی، آلودگی منابع آبی و تغییرات کیفی آب، عدم تامین حق آبه مناسب تالاب ها و رودخانه ها عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از الکترو شوکر و ادوات غیر مجاز جهت صید، خسارت سنگینی به اکوسیستم پایدار و طبیعی آبزیان وارد می کند و پیشنهاد می شود دادگستری استان خوزستان و مراجع قضایی در راستای اهمیت مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع و پیشگیری از جرایم، صیادان متخلف را به رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی استان ملزم کنند و این امر کمک قابل توجهی به حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان استان می کند.

منبع: ايلنا

دیدگاهتان را بنویسید