استان البرز پنجشنبه ها؛ تا پایان بهمن ماه تعطیل شد/ به استثای بانک ها و واحدهای خدمات رسان اضطراری

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: روزهای پنجشنبه هرهفته دراین استان تا پایان بهمن…