شهرفروشی آسیبی برای نسل آینده

ایسنا/مرکزی رئیس شورای شهر اراک شهرفروشی را آسیبی برای نسل آینده دانست و گفت: امور شهرداری بدون کار تیمی پیش نمی رود و شهردار باید به هویت و روح شهر اعتقاد داشته باشد. امیدواریم در مدیریت جدید شهر، اراک درست مدیریت شود نه فقط اداره شود.

وحید میرنظامی ۱۳ آبانماه در آیین تودیع و معارفه شهردار اراک اظهار کرد: شهردار اراک از بین ۴۳ گزینه انتخاب شد.

وی با بیان اینکه شهردار فرمانده اجرایی در ارائه خدمات شهری است، افزود: شهرداری موفق خواهد بود که بتواند ضمن تعامل مثبت و سازنده، از دستگاه های زیرساختی و عمرانی نهایت بهره را ببرد و با برنامه ریزی درست شهر را از نقطه ای به نقطه دیگر ارتقا دهد.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا در اراک موجب نارضایتی و ناراحتی مردم شده است، افزود: باید مسئله آلودگی هوا را به عنوان مطالبه جدی مردم دنبال کرد، در موضوع پسماند چیزی به عنوان دور ریختن زباله وجود ندارد و مسلما هرچه دور ریخته شود بیشتر به ما نزدیک می شود و باید مدیریت شود.

میرنظامی اراک را یک باغ شهر دانست که امروز درگیر ساختمان های بلند مرتبه شده است و گفت: در برخی از شهرک های نوساز اراک مسجد نمی بینیم اما رویکرد شورای ششم محله و مسجد محور است.

وی شهرفروشی را آسیبی برای نسل آینده دانست و گفت: امور شهرداری بدون کار تیمی پیش نمی رود و شهردار باید به هویت و روح شهر اعتقاد داشته باشد. امیدواریم در مدیریت جدید شهر، اراک درست مدیریت شود نه فقط اداره شود.

میرنظامی با تاکید بر توجه به اولویت ها اظهار کرد: در بازه زمانی ۴ ساله باید شهر را ارتقا داد، البته امروز کمتر از ۴ سال فرصت باقی است و شورای ششم به پروژه های عمرانی و مباحث فرهنگی و اجتماعی و نشاط اجتماعی نگاه ویژه ای خواهد داشت.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید