کشت قراردادی گندم در بیش از ۶ هزار هکتار از مزارع گتوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گتوند از انعقاد قرارداد کشت گندم در ۶ هزار و ۱۱۰ هکتار…