1 مارس

رهاسازی بچه ماهی جایگزین جرایم قضایی صیادی/لزوم بازسازی ذخایر آبزیان خوزستان

رئیس گروه بازسازی ذخایر آبزیان شیلات خوزستان گفت: در راستای اهمیت مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع و پیشگیری از جرایم، صیادان متخلف، به رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی استان ملزم شوند.  هومن مکوندی یکی از رسالت‌های حاکمیتی و قدمت‌دار اداره کل شیلات خوزستان را بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان دانست…